Creatie van 13 nieuwe dialyseplaatsen (Site Middaglijn)

Op onze site Middaglijn in gebouw C zullen 13 nieuwe dialyseplaatsen worden gecreëerd op de 2e verdieping (op de plaats in de oude refter). Om dit project tot een goed einde te brengen zal een werf van start gaan vanaf donderdag 15 juni, en dit tot in maart 2018.

Gedurende heel deze periode zullen een goederenlift en containers geïnstalleerd zijn op de parking van de binnenplaats van de site. De parking, rookkamer en fietsenparking blijven toegankelijk; de beschikbare parkeerplaatsen zullen echter beperkt zijn.

Persbericht: De Kliniek Sint-Jan presenteert haar nieuwe organisatie op basis van zorgpaden – voorstelling van pilootproject met twee klinische paden

Brussel, 30 mei 2017 – Aan de vooravond van één van de grondigste hervormingen van de zorgsector ooit gaat de Kliniek Sint-Jan over tot een diepgaande reorganisatie van haar ziekenhuisactiviteiten door zich te baseren op een patiëntenrekrutering die via zorgpaden verloopt. Deze nieuwe organisatie zal aan alle belanghebbenden van de zorgsector worden voorgesteld: patiënten, gezondheidswerkers, ziekenhuis- en zorginstellingen, overheid, uitbetalingsinstellingen en leveranciers.

Communiqué de presse: La Clinique Saint-Jean dévoile sa nouvelle organisation basée sur le recrutement par trajet de soins et présente deux itinéraires cliniques pilotes

Bruxelles, le 30 mai 2017 - A la veille d’une des plus grandes réformes du secteur des soins de santé, la Clinique Saint-Jean entreprend une réorganisation profonde de son activité hospitalière en la basant sur le recrutement par trajets de soins. Celle-ci sera présentée à toutes les parties prenantes du secteur des soins de santé: patients, professionnels de la santé, hôpitaux et institutions de soins, gouvernement, organismes de paiement et fournisseurs.

Pages

S'abonner à Clinique Saint-Jean RSS